Restauratie van de kasteelboerderij van Hougoumont

25 november 2013

Een van de grote projecten naar aanleiding van het dubbele eeuwfeest is de restauratie van de kasteelboerderij van Hougoumont. Zowel de hertog van Wellington als Napoleon beseften dat de bezetting van deze hoeve bepalend was voor de uitkomst van de veldslag. Met de grootste moeite slaagden de Britten er samen met de geallieerde legers in de boerderij op 18 juni 1815 uit Franse handen te houden.

Het initiatief om de plaats van de confrontatie tussen de Fransen enerzijds en de Britten en Pruisen anderzijds te beschermen komt van een Engelse organisatie, het Project Hougoumont Committee. Het is de bedoeling om de toekomst van deze symbolische herdenkingsplaats te verzekeren maar ook om er een plek van verzoening en bezinning van te maken en daarmee bij te dragen tot de vorming van de toekomstige generaties. In het gebouw komt eveneens een Brits memoriaal.

Aangezien de locatie een beschermd monument is, neemt het Waalse Gewest een deel van de werken voor zijn rekening. Ook de Britse regering – uiteraard niet ongevoelig voor de symbolische betekenis van dit project – en Britse en Belgische mecenassen zullen bijdragen tot het welslagen van de hele onderneming. Het beheer van die middelen is in handen van het Fonds Hougoumont, dat in de schoot van de Koning Boudewijnstichting werd opgericht en erop toeziet dat zij goed worden besteed. Samen met het Europese netwerk Transnational Giving Europe en de King Baudouin Foundation US worden op die manier verschillende filantropische instrumenten van de Koning Boudewijnstichting ingezet.