Restauratie historische druivenserre

15 mei 2024

De Hans Vredeman de Vries Prijs, die restauratieprojecten van een historische tuin of park in Vlaanderen bekroont, gaat naar het restauratieproject van de 18e eeuwse druivenserre van Huis Beaucarne.

VZW Huis Beaucarne ontvangt de Hans Vredeman de Vries Prijs 2023 voor de restauratie van de historische druivenserre, onderdeel van de 18e-eeuwse familiewoning in Ename. Met de prijs bekroont het  Fonds Louise Vanden Bulcke, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, projecten die zich inzetten voor het behoud en de restauratie van historische tuinen en parken in Vlaanderen.

De Hans Vredeman de Vries Prijs is een initiatief van het Fonds Louise Vanden Bulcke, dat werd opgericht met het legaat van Louise Vanden Bulcke, een filantrope die de historische tuinen en parken in Vlaanderen een warm hart toedroeg. Dankzij dit legaat kan het Fonds elk jaar een restauratieproject van een historische tuin of park in Vlaanderen bekronen. Ter gelegenheid van het twintigjarige bestaan van het Fonds bedroeg de prijs deze keer éénmalig € 10.000.

VZW Huis Beaucarne zet haar gestage restauratiecampagnes van de familiewoning en de daarbij horende parktuin verder met het project om de historische druivenserre te restaureren. Deze 18e-eeuwse druivenserre is een van de weinige overblijvende druivenserres uit die tijd. Ze is langs de buitenkant gedecoreerd met geschilderde trompe-l’oeil motieven, waaronder een Turkse tent (een uitzonderlijk voorbeeld van de stijl van het Exotisme in Vlaanderen). In de loop der jaren kreeg de serre verschillende restauratiecampagnes en aanpassingen te verwerken. De huidige restauratiecampagne beoogt de druivenserre niet enkel veilig te stellen voor de toekomst, maar wil ze eveneens in haar originele vorm herstellen. Een bijkomende bijzonderheid is de aanwezigheid van een aantal originele 18e-eeuwse druivenranken. Ze hebben een bijzondere erfgoedwaarde en zullen ook - met de nodige zorg - hun plaats behouden in het gerestaureerde geheel, en verzekerd zijn voor de toekomst. Bij afloop van de restauratiecampagne zal de druivenserre toegankelijk zijn voor publiek.

Hebt u ook een restauratieproject van een historische tuin of park? Bekijk dan zeker de oproep 2024 van het Fonds Louise Vanden Bulcke voor organisaties en voor individuen en dien uw project in voor 23 oktober 2024.