Restauratie hemel- en aardglobe van Blaeu

18 juni 2012

Twee pronkstukken in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience zijn vertrokken voor een negen maanden durende restauratie. De hemel- en aardglobe van Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) zijn de twee grootste globes die hij vervaardigde en waarmee hij de markt veroverde. Dankzij de conserverings- en restauratiebehandeling die nu start, kunnen de globes in optimale omstandigheden worden bewaard voor toekomstige generaties en in volle glorie worden gepresenteerd aan bezoekers.

Het project kadert in de continue collectiezorg van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en wordt gerealiseerd dankzij de steun van het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché van de Koning Boudewijnstichting.

De hemel- en aardglobe zijn ware pronkstukken en prachtige getuigen van de vooruitstrevende zeventiende-eeuwse cartografie maar bevinden zich aan het begin van deze eenentwintigste eeuw in een precaire toestand. Om die reden is een gedegen conserveringsbehandeling en restauratie van zowel de papieren als de metalen en houten onderdelen noodzakelijk. Om het globepaar na behandeling in optimale omstandigheden verder te kunnen bewaren en presenteren, zullen ook aangepaste vitrinekasten worden aangemaakt.

De terugkomst van de globes is voorzien tegen februari 2013.