Restauratie duiventil domein Couthof bekroond

5 juli 2017

De gerestaureerde pagodevormige duiventil op het kasteeldomein Couthof in het West-Vlaamse Proven is een uitzonderlijke constructie. Het krijgt dit jaar de Hans Vredeman de Vriesprijs van het Fonds Louise Vanden Bulcke.

Het domein Couthof is bijzonder voor de Westhoek, want het is een van de weinige kasteelparken die niet verwoest werden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het lag immers niet te dicht bij het front. Het kasteel werd in de 18de eeuw gebouwd, en meermaals uitgebreid en verbouwd in de 19de en 20ste eeuw. Rond 1860 legde Baron Jules Mazeman de Couthove het park aan in Engelse stijl, met talrijke prielen en ook… een duiventil.

Die duiventil staat tussen het koetshuis en de schuur. Ze is opgetrokken in pittoreske stijl en afgezet met een gietijzeren omheining. Het achtzijdige gebouwtje in imitatie-vakwerkbouw, heeft een omlopend luifeltje met een metalen sierlijst. De rond- en spitsboogvormige muuropeningen zijn gevat in een omlijsting van donkere baksteen. Het geheel werd net op tijd gered van het verval, en volledig gerestaureerd in 2016. Dit project past in de integrale restauratie van het domein, dat wordt opengesteld voor het publiek.

Met de Hans Vredeman de Vriesprijs wil het Fonds Louise Vanden Bulcke het behoud en de restauratie van historische tuinen en parken in Vlaanderen aanmoedigen. De Prijs wordt jaarlijks uitgereikt.