Publicatie gewijd aan privéverzamelaars

23 februari 2015

De Koning Boudewijnstichting geeft, in samenwerking met het kunstmagazine COLLECT Arts Antiques Auctions en BRAFA, een publicatie uit getiteld ‘Privéverzamelaars. Passie en overdracht’.

De publicatie laat verschillende privéverzamelaars aan het woord, die ons vertellen over hun passie, hun verzamelwoede, de manier waarop zij hun werken toegankelijk maken, de wensen die zij hebben of vragen die zij zich stellen over de toekomst van hun collectie. Daarnaast wordt er door mensen uit de museumwereld, de kunstwereld of onderzoekers dieper ingegaan op de historische rol die de verzamelaar speelde in het ontstaan van onze publieke collecties, op de eigenheid van de Belgische verzamelaars en op de verschillende manieren waarop publieke instellingen en privéverzamelingen zouden kunnen samenwerken voor het toegankelijk maken en behouden van ons erfgoed.

Deze publicatie werd uitgegeven naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de BRAFA kunstbeurs en hun ere-stand, gewijd aan ‘dé Belgische verzamelaar’, die de Koning Boudewijnstichting vorm mocht geven.