Publicatie : De beschermde kunstschatten van de kathedraal van Namen

14 september 2013

De kerkschat van de kathedraal van Namen geeft niet alleen blijk van de vroomheid van rijk en arm, maar betreft ook een weergaloze nalatenschap, met bijzonder kostbare werken. Het Fonds Pierre François Tilmon wil de Naamse musea ondersteunen om hun erfgoed te valoriseren. Vandaar ook dat het bestuurscomité van dit Fonds zijn schouders zette onder de kerkschat van de kathedraal en met name zijn belangstelling toespitst op de stukken die door de Federatie Wallonië-Brussel werden beschermd.