Publicatie ‘Antwerp Art after Iconoclasm’

23 december 2012

De Beeldenstorm die de Lage Landen in 1566 teisterde, is een sleutelbegrip in de geschiedenis van de Nederlanden. Deze ‘volksopstand’, die deels door protestantse ideeën werd ingegeven, wordt vooral geassocieerd met het iconoclasme (vernietigen van beelden) en geldt traditioneel als een keerpunt in de geschiedenis van de Lage Landen. Het is dan ook des te merkwaardiger dat dit ‘voorval’ tot nog toe nooit de aandacht kreeg die het in de kunstgeschiedschrijving verdient.

Aan de hand van tot op heden ongepubliceerd materiaal onderzocht de Koenraad Jonckheere hoe bekende schilders uit die tijd naar een nieuw visueel idioom op zoek gingen. Uit zijn boek komt naar voren dat deze nauwelijks bestudeerde kunsthistorische periode een keerpunt was en dat de schilderijen uit die tijd een subtiele maar toch belangrijke herinterpretatie van de traditionele religieuze iconografie en stijl brachten en het startpunt van de Nederlandse barokstijl vormden.

Koenraad Jonckheere is assistent professor aan de UGent en maakt deel uit van het Bestuurscomité van het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting.

Praktisch:
‘Experiments in decorum (1566-1585). Antwerp Art after Iconoclasm’
Te koop in de boekhandel en bij Mercatorfonds