Publicatie: 25 jaar erfgoed!

3 januari 2012

Het Erfgoedfonds viert zijn 25-jarig bestaan en brengt ter gelegenheid van deze bijzondere verjaardag een feestelijk boek uit.

Vijfentwintig jaar inzet voor ons erfgoed, dat moet gevierd worden!
De afgelopen 25 jaar heeft het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting duizenden werken verzameld, die op een of andere manier relevant zijn voor ons erfgoed. Deze werken, uit alle periodes en van allerlei aard, werden als ambassadeurs van onze geschiedenis uitgestuurd naar een twintigtal openbare instellingen over het hele land.

Om dit te vieren brengt het Erfgoedfonds een bijzondere publicatie uit. Hierin komen een dertigtal kunstwerken aan bod die deel uitmaken van zijn collectie. Voor elk werk werd een expert, conservator, kunstliefhebber of mecenas aangesproken die een bijzondere band heeft met het stuk. Zo wordt het woord gegeven aan mensen die ons in staat stellen om onze missie te vervullen, maar die vaak achter de schermen werken. Zij brengen nu hun persoonlijk verhaal en belichten de werken vanuit hun eigen perspectief.