Public Domain Day

4 maart 2020

De inspanningen van de Koning Boudewijnstichting om haar collectie toegankelijk te maken op Wikidata en Wikimedia Commons zijn als voorbeeld geciteerd naar aanleiding van de Public Domain Day 2020. 

Sinds 2018 heeft de Stichting namelijk meer dan 3.000 werken gepubliceerd op Wikidata, een database die gehost wordt door de Wikimedia Foundation. Het doel: ons erfgoed bekender maken bij het grote publiek en de werken ook via digitale weg toegankelijk maken. 

In 2019 werden 514 afbeeldingen van werken uit onze collectie, die beschikbaar zijn op Wikimedia Commons, gebruikt om 723 Wikipedia-artikelen te illustreren in 35 verschillende talen. Op die manier werden wereldwijd meer dan 10 miljoen mensen bereikt. Cijfers die wijzen op een ruime verspreiding van de collecties van de Stichting! 

Deze studiedag had een dubbele doelstelling: de richtlijnen inzake copyright verduidelijken en de goede praktijken van de diverse culturele actoren delen als het gaat om de valorisatie van hun collecties op digitale platformen. Het hoofdthema was de opname in het publieke domein, sinds 1 januari 2020, van het oeuvre van James Ensor. Zo kon een illustratie van het beroemde schilderij “Skelet bekijkt chinoiserieën”, dat in 1995 werd aangekocht door het Erfgoedfonds, online gezet worden op Wikimedia Commons.