Procedureschatten in Luik

16 oktober 2019

Het Fonds Robert Beaujean steunt een tentoonstelling en internationale studiedag over de archieven van de Rechtbank van de Keizerlijke Kamer. Het resultaat van een zes jaar durende restauratie, uitgevoerd dankzij het Fonds Baillet Latour, om documenten met een onbetwistbare historische waarde een nieuw leven te geven.

Als archeologiefanaat wilde Robert Beaujean de publicatie van studies in dit domein aanmoedigen. De Prijs Robert Beaujean werd te zijner nagedachtenis gecreëerd binnen de Koning Boudewijnstichting. Hij wordt elk jaar uitgereikt om natuurlijke en rechtspersonen te belonen die met succes bijdragen tot het historisch en archeologisch onderzoek in het Waalse Gewest.

Op 15 oktober gaat in de Schatkamer van de Kathedraal van Luik de tentoonstelling Trésors de procédure. Les archives restaurées du Tribunal de la Chambre impériale (1495-1806) (‘Procedureschatten. De gerestaureerde archieven van de Rechtbank van de Keizerlijke Kamer (1495-1806)’) open. Daarnaast is er ook een internationale studiedag op 21 oktober. Deze evenementen waren onmogelijk geweest zonder de steun van het Fonds Robert Beaujean. Aan de oorsprong van dit project ligt de restauratie van 225 procesdossiers, in totaal meer dan 25.000 bladen, met de steun van het Fonds Baillet Latour.

In 1495 richtte het Duitse Keizerrijk de Keizerlijke Kamer (Reichskammergericht) op, een nieuw gerechtshof dat als hoogste rechtsmacht fungeerde in burgerrechtelijke zaken. De bewoners van de Prinsdommen van Luik en Stavelot-Malmedy deden er een beroep op tot in 1806, toen het Heilige Rooms-Duitse rijk door Napoleon werd afgeschaft.

Gedurende meer dan drie eeuwen werden de gerechtelijke procedures van de Rechtbank van de Keizerlijke Kamer systematisch op schrift gesteld. Deze dossiers – meer dan 3.000 – bevatten bewijsstukken met een grote esthetische en iconografische waarde: kaarten, plannen, stambomen enz. Ze vormen ook een kostbare getuigenis van de geschiedenis van het recht en de justitie, maar breder gezien ook van de genealogie, de stadsarchitectuur en de ambachten in onze contreien in deze periode. Een deel van deze documenten werd helaas vernietigd bij het bombardement van 24 december 1944, dat het Archiefdepot trof waar ze bewaard werden.

Praktische info:

Trésors de procédure. Les archives restaurées du Tribunal de la Chambre impériale (1495-1806) (‘Procedureschatten. De gerestaureerde archieven van de Rechtbank van de Keizerlijke Kamer (1495-1806)’)
van 15 oktober 2019 tot 2 februari 2020
Schatkamer van de Kathedraal van Luik
Rue Bonne Fortune 6 - 4000 Luik

Internationale studiedag: op 21 oktober in de Schatkamer van de Kathedraal van Luik.
Contact: [email protected]