POMONA Fonds voor de Kunsten

2 december 2021

Het POMONA Fonds voor de Kunsten, opgericht in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, steunt kunstenaars en creatieve processen in België door individuele beurzen uit te reiken aan kunstenaars in alle beeldende disciplines, op sleutelmomenten in hun ontwikkeling. Samen met projectbeurzen en een solidariteitsfonds beoogt het Fonds bovendien de omstandigheden te bevorderen waarin de kunsten in België kunnen floreren.

Concreet wil het POMONA Fonds voor de Kunsten substantiële beurzen (ca. 25.000 euro) toekennen aan kunstenaars in verschillende stadia van hun traject. Andere vormen van steun worden bestemd voor professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld door een bedrag te verstrekken om de atelierkosten voor een bepaalde periode te dekken. Door het aantal mogelijkheden en vooral de diversiteit ervan binnen de artistieke sector te vermenigvuldigen, worden de kansen voor iedereen groter.

Een onafhankelijk adviserend comité van kunstenaars en andere creatieve professionals — met, onder meer, Luc Tuymans (beeldend kunstenaar), Otobong Nkanga (beeldend kunstenaar), Dirk Snauwaert (curator, directeur WIELS), Regine Basha (curator), Charif Benhelima (beeldend kunstenaar), Nav Haq (curator, adjunct directeur MUHKA)en Dorothée Duvivier (curator, BPS22)— staat het Fonds bij en kijkt toe op de kwaliteit, transparantie en diversiteit van de verschillende beurzen en fondsen. Het comité biedt een kritisch oog op de besteding van de fondsen.

De beurzen zelf worden toegekend door onafhankelijke jury’s van experten, samengesteld met aandacht voor hun expertise en diversiteit, onder andere met een focus op disciplines, domeinen van expertise, maar ook gender, afkomst, leeftijd, taalgemeenschappen, en internationale invalshoeken.

Het POMONA Fonds voor de Kunsten, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, is een initiatief van SOFAM. SOFAM is een coöperatieve vennootschap bestuurd door kunstenaars, zonder winstoogmerk en sinds 1979 gespecialiseerd in auteursrechten voor visuele kunstenaars. Zij is gemachtigd om op te treden als collectieve beheervennootschap, en voor de inning en de verdeling van het volgrecht. SOFAM plaatst een eerlijke verloning voor creatief werk en de belangen van kunstenaars centraal.

Iedereen kan het Fonds, en zo de visuele kunsten in België, steunen. Vanaf een jaarlijks bedrag van 40 euro geniet de schenker een belastingvermindering van 45%. Bedrijven kunnen bovendien hun giften – onder specieke plafonds - als bedrijfskost aftrekken.