Overlijden van een gepassioneerde bibliofiel

6 juli 2020

Met diepe droefheid vernemen we dat Michel Wittock op vrijdag 3 juli is overleden. De Koning Boudewijnstichting wil eer betonen en haar oprechte dankbaarheid betuigen aan deze gepassioneerde liefhebber van kostbare boeken, die een van de meest indrukwekkende collecties Europese boekbanden verzamelde.

We vernemen met droefheid het overlijden van Michel Wittock.

Michel Wittock had een ongelofelijke passie voor boeken. Een passie die hij met ieder van ons wilde delen. Hij gaf zijn vertrouwen aan de Koning Boudewijnstichting om zijn filantropisch project tot een goed einde te brengen en schonk zijn collectie al 10 jaar geleden. Samen met hem zocht de Stichting naar de gepaste instrumenten om zijn droom te verwezenlijken.

Michel Wittock richtte een Fonds op, op zijn naam, om aan de volgende generaties het hart van zijn collectie boekbanden over te dragen, op de plaats die aan hem is opgedragen.

De Bibliotheca Wittockiana, die hij liet bouwen en die hij opdroeg aan de schoonheid van het boek, aan zijn waarde door de eeuwen heen en aan zijn altijd actuele moderniteit, is zijn levenswerk. Hij vertrouwt het ons toe als een schrijn. Het schrijn van zijn collectie, het schrijn dat iedereen een beetje van zijn passie laat proeven.

De Stichting is vereerd om dit prachtige project te mogen voortzetten. Ze zal zich daarvoor blijven inzetten, met respect voor zijn wensen en zijn ideaal.

Aan zijn echtgenote en familie betuigen we ons diepste medeleven en onze grootste sympathie.