Onze twee Kruisdragingen naar Maastricht

8 juni 2021

Twee belangrijke werken uit onze collectie trekken tijdelijk naar het Bonnefanten Museum, in het kader van een tentoonstelling over de voorstelling van de Kruisdraging in de zestiende eeuw.

Op De Kruisdraging, geschilderd in de traditie van Jheronimus Bosch, is te zien hoe Christus zich naar de executieplaats begeeft met het kruis over zijn linkerschouder, te midden van een groep gewapende en exotisch uitgedoste figuren. Het is een van de oudste voorbeelden van de Kruisdraging als op zichzelf staand iconografisch thema.

De Kruisweg van Herri met de Bles, een van de favoriete thema’s van de kunstenaar, werd in verschillende versies uitgevoerd. Met dit werk maakt Met de Bles zich al los van de klassieke iconografische voorstelling. Hij ruilt die in voor een waarachtig panoramisch landschap. Hij sluit zich daarmee aan bij de traditie van die tijd.

De Kruisdraging was in de late middeleeuwen een bijzonder populair thema. Aanvankelijk werd alleen het lijden van Christus afgebeeld, met de kruisiging als ‘hoogtepunt’. Maar vanaf de zestiende eeuw werd het een op zichzelf staand iconografisch thema vol details en betekenissen, en soms zelfs met verborgen kritisch commentaar op de machtsstructuren en de religieuze realiteit.

Die traditie is nu te (her)ontdekken in een gloednieuwe tentoonstelling van het Bonnefanten Museum in Maastricht. Dat wil een dialoog tot stand brengen tussen de mystieke Kruisdraging van Pieter Brueghel de Jonge en interpretaties door tijdgenoten – waaronder dus twee belangrijke werken uit onze collectie.

Nog te bekijken tot 4 juli 2021.

Praktisch:

Brueghel en tijdgenoten: kunst als verborgen verzet?
Tot 4 juli 2021
Bonnefanten Museum
Avenue Ceramique 250
6221 KX Maastricht
Nederland