Onderzoek en publicatie over de Schat van Thuin

2 juli 2012

Tussen 2008 en 2012 onderzochten Nederlandse en Belgische wetenschappers recent gevonden Keltische goudschatten uit de Lage Landen: ruim 500 munten en verschillende gouden sieraden. Een onderzoek dat gedaan werd door specialisten van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Katholieke Universiteit van Leuven, het Gallo-Romeins Museum van Tongeren en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

De studie richtte zich op 8 recent ontdekte goudschatten die nog niet eerder of slechts in voorlopige vorm zijn gepubliceerd. Daartoe behoort ook de Gallische muntschat van Thuin, die in 1992 door de Koning Boudewijnstichting aangekocht werd.

De resultaten zijn opzienbarend en leveren in meerdere opzichten een unieke bijdrage aan de archeologie, de geschiedenis en de numismatiek (studie van de munten) van de Keltische periode in de Lage Landen. De belangrijkste conclusies zijn dat de schatten allemaal dateren uit de tijd van de Romeinse veroveringen tussen 57 en 51 voor Christus. De specialisten konden ook een interne chronologie binnen de schatten uitwerken. Duidelijk is dat het leger van Julius Caesar zich schuldig gemaakt heeft aan uitgebreide plunderingen waarbij een grote massa goud naar Italië meegenomen werd, in die mate dat de prijs van het goud er aanzienlijk devalueerde.

Naar aanleiding van het onderzoek hebben de archeologen ook in Thuin, ten zuiden van de Samber, in het gebied tussen Samber en Maas, het oppidum van de Atuatuci ontdekt. Dit is een centrale versterkte plaats dat als hun hoofdstad kan beschouwd worden. Julius Caesar geeft in zijn 'De Bello Gallico' een uitgebreid verslag over de inname van dit oppidum, waarbij hij ook een beschrijving van deze nederzetting geeft. Zo komt, na een zoektocht van verschillende eeuwen, alvast een einde aan één van de grote mysteries die de verslagen van Julius Caesar oproepen.

De publicatie ‘Late Iron Age gold hoards from the Low Countries and the Caesarian conquest of Northern Gaul’ is te koop in het Gallo-Romeins Museum te Tongeren of te bestellen via [email protected].