Nieuwe publicatie: Collectie Wolfers

27 juni 2024

Ontdek onze nieuwste publicatie: ‘Collectie Wolfers. Het verhaal achter de topstukken’. Deze rijkelijk geïllustreerde publicatie werpt een bijzonder licht op de collectie Wolfers, de edelsmederij die van 1850 tot 1975 door de Wolfersfamilie werd geleid en de periode waarin deze meesterwerken tot stand kwamen.

De collectie Wolfers van de Koning Boudewijnstichting bestaat uit ruim 150 meesterwerken en een omvangrijk archief van Philippe Wolfers en zijn zoon Marcel Wolfers – de twee grote kunstenaars van de firma Wolfers Frères. Ze groeide uit tot een van de belangrijkste collecties van Philippe Wolfers, die internationaal beschouwd wordt als een van de boegbeelden van de Belgische art nouveau en ook voor de Belgische art deco een voortrekkersrol speelde.

De meesterwerken, archieven, documenten en foto’s zijn prachtige getuigen van deze periode van grandeur in België, die Brussel mee internationaal op de kaart zette. De firma Wolfers Frères wist op een zeer vooruitstrevende manier artistiek meesterschap en technologische innovatie samen te brengen en had aandacht voor de verwachtingen van een maatschappij in verandering.

Dankzij verschillende mecenassen en filantropen kon de Koning Boudewijnstichting deze collectie verwerven, uitbreiden en voor iedereen toegankelijk maken in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. De archieven worden er precieus bewaard en de juwelen, objecten en beeldhouwwerken worden er geexposeerd in het unieke kader van de winkel Wolfers.

Deze rijkelijk geïllustreerde publicatie werpt een bijzonder licht op de collectie Wolfers en de opgang, bloei en neergang van de edelsmederij die van 1850 tot 1975 door de Wolfersfamilie werd geleid. Werner Adriaenssens, Conservator Collecties 20ste eeuw van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en professor aan de VUB, neemt op ons mee op een indrukwekkende ontdekkingstocht. Als vanzelfsprekend ligt het accent op Philippe Wolfers. Dankzij de archieven kon een vollediger beeld geschetst worden van de bedrijfs- en familiegeschiedenis. In de kaderteksten worden bijzondere kunstwerken, archiefdocumenten of thema’s in detail toegelicht.