Nieuw boekdeel Corpus Rubenianum

12 mei 2016

Dit nieuwe deel behandelt Rubens’ mythologische werken een belangrijk onderdeel van zijn artistieke productie. Door de grote omvang van het verzamelde materiaal is dit deel begroot op drie boekdelen. Deze publicatie beslaat Achilles tot en met de drie Gratieën.

Rubens was één van de grootste schilders van op de oudheid geïnspireerde allegorieën; hij vertolkte deze mythologische vertellingen dan ook op meesterlijke wijze. Hij wendde de heidense mythen aan om uitdrukking te geven aan thema's van liefde, schoonheid en de creatieve krachten van de natuur. Het merendeel van zijn mythologische werken schilderde Rubens voor de private sfeer, zowel voor de interieurs van de gegoede burgerij als voor prestigieuze kunstgalerijen van prinsen, edellieden en prelaten.

Het oeuvre van Peter Paul Rubens wordt geschat op ruim 2500 composities en telt ongeveer 10.000 kunstwerken. Het opzet van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard is een volledige catalogus daarvan. Momenteel is het project voor twee derde voltooid. Het eerste deel verscheen in 1968. Het laatste deel wordt in 2020 gepubliceerd. De 29 delen (50 boekdelen) behandelen elk een specifiek facet. Zowel de Burcharddocumentatie als al het onderzoek dat sinds de jaren 1960 werd gevoerd, worden er in verwerkt. Voor elk deel wordt een onderzoeker aangezocht die het bestaande onderzoeksmateriaal verrijkt met haar of zijn inzichten. Wat de Rubensonderzoeker Ludwig Burchard ooit begon, wordt op deze manier voltooid.