Nalatenschap van Hugo Claus, bewaard voor de toekomst

3 februari 2015

Hugo Claus is een van de belangrijkste 20ste-eeuwse auteurs in Vlaanderen. Ook nationaal en internationaal geniet hij grote bekendheid. Het Erfgoedfonds kocht zijn nalatenschap, dat wat hij na zijn dood achterliet, en bracht het onder in het Letterenhuis in Antwerpen.

Mede dankzij de medewerking van de erven, die ernaar streefden om het nalatenschap als een geheel te behouden en toegankelijk te maken, kon het Erfgoedfonds het geheel aankopen. Het betreft een aanzienlijk deel van zijn archief.

Deze literair-historische stukken zijn van uitzonderlijk wetenschappelijk belang. Een groot deel werd nog nooit ontsloten en bleef zelfs onbekend. Het archief is eerst en vooral een getuige van het werk van een van de belangrijkste 20ste-eeuwse auteurs uit de Vlaamse literatuur en omvat correspondentie, manuscripten, typoschriften en drukproeven van zowel poëzie, proza als theater- en filmstukken, notitieboekjes en persoonlijke documenten zoals agenda’s, dagboeken, documentatie rond literaire prijzen e.d.

Het nalatenschap zal vorsers de mogelijkheid geven om niet alleen het werk van Claus nog beter te leren kennen, maar ook zijn manier van werken, zijn ideeën omtrent literatuur en kunst, de invloed die hij heeft gehad (en nog steeds heeft) op jongere generaties schrijvers en zijn belang als schakelfiguur in de Vlaamse literatuur. Het Letterenhuis zal de wetenschappelijke valorisatie van dit rijke en unieke archief van Hugo Claus blijvend stimuleren.