Maquette van Rome: te bewonderen vanaf 2020

17 juni 2019

Film, 3D-animatie, virtual reality… Vanaf 2020 wacht bezoekers aan de historische maquette van het oude Rome in het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel een interactieve en meeslepende ervaring. Zo worden nieuwe technologieën ingezet ter bescherming en ontsluiting van dit belangrijk stuk erfgoed. Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Alexis Liénard, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De restauratie in nu volop aan de gang en zal tegen begin november afgerond zijn.
 

Mecenaat voor erfgoed en onderwijs

Het Fonds Alexis Liénard, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil dit belangrijk stuk erfgoed en dit uitzonderlijk pedagogisch instrument in ere herstellen. De kostprijs van het project wordt geschat op € 200.000 en wordt volledig gefinancierd door het Fonds dat als missie heeft om bij te dragen aan kwaliteitsvol onderwijs van het Grieks en het Latijn in België.
 

Bijzonder stuk erfgoed

De maquette is op zich een zeldzaamheid: architect Paul Bigot maakte aan het begin van de 20ste eeuw dit schaalmodel van het antieke Rome. Van de vier versies bleven enkel zijn werkmodel (aan de universiteit van Caen) en het exemplaar van Brussel bewaard. De Brusselse maquette is de enige die ingekleurd is en tentoongesteld is in een groot nationaal museum. Dit schaalmodel op 1/400ste meet 11 x 4 meter en is het hoogtepunt van elk schoolbezoek aan het Museum Kunst & Geschiedenis. De maquette heeft een grote pedagogische meerwaarde voor scholieren, studenten architectuur of archeologen. In het Museum Kunst & Geschiedenis is de maquette een van de sleutelwerken van de afdeling Klassieke Oudheid. Ze brengt het Oude Rome in beeld, toen de stad aan het eind van de 4de eeuw op het toppunt van haar glorie was. Jaarlijks komen tienduizenden bezoekers, van over de hele wereld, de maquette bewonderen en bestuderen.
 

Moderne technologieën

Hoewel opmerkelijk goed bewaard, was het toch hoog tijd om dit schaalmodel en dan vooral de presentatie te restaureren. Het projectiesysteem zal een volledige transformatie ondergaan, met de integratie van nieuwe technologieën. Zo komt het museum tegemoet aan de verwachtingen van het hedendaags publiek, met een interactieve ervaring gebaseerd op film, apps en 3D-animaties over de stadsplanning van het oude Rome en de recentste spectaculaire archeologische ontdekkingen.
 

Schoonmaak op hoogte

Voor de restauratie van start kon gaan, was er eerst een scan nodig. Daarvoor werd de maquette schoongemaakt. Liggend op een plank maakten de restaurateurs de maquette tot in de kleinste hoekjes schoon met een borsteltje. Daarna werd een scan uitgevoerd. Momenteel is de restauratie lopende, die in het totaal een 8tal maanden zal duren en dit najaar afgerond wordt. Verschillende experten nemen de maquette tijdens deze periode uitgebreid onder de loep.

Afspraak vanaf 2020 in het Museum Kunst & Geschiedenis voor een verfrissende en hedendaagse blik op de maquette van Rome!