Jongeren naar het museum

19 mei 2020

Het Fonds Irène Heidebroek – Eliane van Duyse steunt uitzonderlijk twee projecten voor jongeren en musea, die ex aequo eindigden na beraadslaging van de jury. Uitstekend nieuws voor de cultuursector in deze crisisperiode!

Enerzijds de vzw ‘Patrimoine à roulettes’ (Villers-La-Ville) voor haar project ‘Succes stories’, in samenwerking met het Van Buuren Museum. De leerlingen van het René Cartigny Instituut zullen zich het Van Buuren Museum toe-eigenen, om er geheimzinnige video’s te maken van zijn collectie en zijn architectuur. Die video’s worden verspreid op de sociale netwerken. Zo zetten ze een communicatiecampagne op touw die andere jongeren warm moet maken om het mysterie te komen ontdekken en op te lossen. Het hoofddoel is om op deze manier jongeren het Van Buuren Museum te laten ontdekken, een huis dat symbool staat voor een architecturale art-decostijl, en voor zijn indrukwekkende kunstcollectie (Bruegel de Oude, Rik Wouters, Fantin-Latour, Van de Woestyne, Minne, Permeke...).

Anderzijds de vzw MUS-E Belgium (Brussel) voor haar project ‘Collecties’ in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Leerlingen uit twee klassen van het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs zullen samen met twee kunstenaars en hun leraar een bijzondere route uitstippelen door het museum. Dit krijgt de vorm van een plan op papier, videobrieven en audiovisuele beelden die via scancodes toegankelijk gemaakt worden voor de bezoekers. Eens het project klaar is, zullen ze andere klassen uitnodigen om het museum te bezoeken en aan hun begeleidde route deel te nemen. Doel van het project is om jongeren aan te zetten tot nadenken, ervaren en uitwisselen, en om nadien andere jonge bezoekers te stimuleren tot reflectie over hun museumbezoek en over de Belgische en Europese geschiedenis.

Deze projecten zullen worden uitgevoerd in de loop van het academiejaar 2020 - 2021.

Het Fonds Irène Heidebroek – Eliane van Duyse lanceert elk jaar een projectoproep. Het heeft als doel om bij jongeren van 12 tot 18 jaar belangstelling op te wekken voor kunst en voor de Belgische geschiedenis, en om musea te bezoeken of andere artistiek of historisch interessante plekken in ons land. De volgende projectoproep zal gelanceerd worden komende september.