Jean Capart, stichter van de Belgische egyptologie

28 mei 2020

Er zijn unieke beelden opgedoken van Leopold III op de piramide van Cheops. Dit in het kader van het onderzoek van historicus Jean-Michel Bruffaerts met het oog op de publicatie van een biografie over Jean Capart, de beroemde Belgische egyptoloog.

Het onderzoeksproject ‘Pyramids and Progress: Belgian expansionism and the making of Egyptology, 1830-1952’ wordt ondersteund door het Fonds Jean Capart, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Het verenigt historici hedendaagse geschiedenis en egyptologen die werkzaam zijn aan de ULB, de KU Leuven, de UGent, het Museum voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk Museum van Mariemont. Het project heeft als doel binnen een Belgisch perspectief duidelijk te maken hoe de politieke, economische en wetenschappelijke netwerken en interacties tussen 1830 en 1952 vorm hebben gegeven aan de egyptologie als discipline.

Binnen dit project onderzoekt historicus Jean-Michel Bruffaerts het werk van de beroemde Belgische egyptoloog Jean Capart. Toen hij bij het Brusselse filmarchief Cinematek informeerde of er bewegende beelden bestaan van zijn reizen, stootte hij op uniek beeldmateriaal.

Hij vond namelijk een film uit 1923 waarin de jonge Leopold (22 jaar) en de egyptoloog Jean Capart volop bezig zijn met de beklimming van de piramide van Cheops. Eens aangekomen op de top, genieten ze van een indrukwekkend uitzicht op heel de vallei en krijgen ze zelfs thee geserveerd!

De grootvader van de huidige koning Filip reisde naar Egypte, vergezeld van zijn moeder, koningin Elisabeth (die een grote passie koesterde voor Egypte), en van Jean Capart, de eerste hoogleraar egyptologie in België. Samen maakten ze de officiële opening mee van de derde grafkamer van het graf van Toetanchamon.

Het opzet van EOS-projecten (Excellence of Science) is om een boost te geven aan het fundamenteel onderzoek in België door samenwerkingsprojecten op touw te zetten tussen onderzoekers uit het noorden en het zuiden van het land.

Het Fonds Jean Capart trekt € 79.510 steun uit voor dit EOS-project en in het bijzonder voor het onderzoek dat moet uitmonden in de publicatie van de wetenschappelijke biografie van Capart. Het Fonds heeft als doel het historisch erfgoed van de Belgische egyptoloog Jean Capart te valoriseren, om op die manier de historische en wetenschappelijke aspecten van de egyptologie te promoten in België.