Inhuldiging gerestaureerde globes van Blaeu

30 september 2013

Op zaterdag 14 september werden de hemel- en aardglobe van Willem Jansz. Blaeu plechtig onthuld in de Nottebohmzaal van de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Na een verblijf van meer dan een jaar in het restauratieatelier Van Daalen Papierrestauratie en een grondige conserverings-en restauratiebehandeling, die mogelijk gemaakt werd dankzij de steun van het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché, keerden de globes terug naar hun vertrouwde plek.

De aard- en hemelglobe van Willem Jansz. Blaeu ( 1571-1638) vormen een van de pronkstukken in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Zij zijn de prachtige getuigen van de vooruitstrevende cartografie in de 17de eeuw. De globes hebben elk een diameter van 68 cm. Het zijn de grootste die Blaeu tijdens zijn leven produceerde, en het enige globepaar van dit formaat in Belgisch bezit.

De globes waren toe aan een grondige conserverings- en restauratiebehandeling: ze vertoonden scheuren, slijtage en beschadigingen door gebruik, oude herstellingen en langdurige blootstelling aan lucht en licht. Ze waren instabiel, het kaartbeeld was sterk verbruind, de grafiek was aangetast, de toonkasten voldeden niet meer aan de normen van vandaag… Het Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, besloot dan ook zijn steun te verlenen aan dit unieke restauratieproject.

Na de voorbereidende fase, waarin een uitgebreide voorstudie uitgevoerd werd en een gedetailleerd behandelingsplan opgesteld, werd er van start gegaan met de restauratie. Die verliep in drie grote fases. Eerst moesten de oude afwerkingslagen verwijderd worden. Ook het oppervlaktevuil en oude herstellingen werden daarbij zo veel mogelijk verwijderd. Vervolgens werden de beschadigde delen hersteld en werd de constructie verstevigd. Tenslotte werden een nieuwe beschermlaag en nieuwe afwerkingslagen aangebracht.