Het tweede deel van 'Archéologie entre Meuse et Hoyoux' is verschenen!

19 februari 2014

Op zaterdag 15 februari 2014 werd het tweede deel voorgesteld van 'Archéologie entre Meuse et Hoyoux: le monde rural en Condroz namurois, du Ier au XIXe siècle'. Decor van deze presentatie was de kasteelhoeve van Courrière, waar binnenkort 25 jaar restauratiewerken worden afgerond.

Deze publicatie verscheen naar aanleiding van de 45e verjaardag van ‘Archeolo-J’ en 25 jaar activiteit in de Naamse Condroz. Het eerste deel, 'Les sites', uitgebracht in 2009, beschrijft de archeologische opgravingen van ‘Archeolo-J’ en geeft een overzicht van de in 20 jaar in de Naamse Condroz verzamelde bodemvondsten. Vrij spoedig na het verschijnen van het eerste deel ontstond de behoefte aan een breder denkkader, waarbij zich twee onderzoekssporen aandienden: natuurlijke, historische en culturele context en een overzicht van een eerste reeks analyses en bevindingen na 20 jaar opgravingen.

Dit werk, waaraan een twintigtal auteurs hebben meegewerkt, bundelt nooit eerder gepubliceerde bijdragen en vormt een beduidende verrijking voor het vakgebied. Volgende thema’s komen aan bod: geografische en historische situering, economie en natuurlijke rijkdommen, architectuur en wonen. Het kwam tot stand onder leiding van Raphaël Vanmechelen, archeoloog bij het Waalse Gewest, en werd opgenomen in het nr. 45 van het tijdschrift 'De l’Ardenne à la Meuse'.

Ter gelegenheid van de publicatie organiseert ‘Archeolo-J’ van 6 mei tot 15 juni 2014 een tentoonstelling in de Toren van Anhaive in Jambes.

De inhoudsopgave van het boek kan je consulteren op www.delameusealardenne.be
De website van ‘Archeolo-J’ vind je op www.archeolo-j.be