Het M-Museum Leuven in het nieuw

10 augustus 2017

Ter gelegenheid van zijn recente heropening heeft het M-Museum Leuven vijf tijdelijke collectiepresentaties ingehuldigd die een nieuw gezicht moeten geven aan de permanente collectie. Deze tentoonstellingen zullen gedurende 1, 2, en zelfs 4 jaar lopen. Het doel is de blik en de nieuwsgierigheid van de bezoeker op verschillende manieren levendig te houden door de museuminrichting regelmatig te veranderen.

Op de tentoonstelling “Alles voor de vorm”, die tot 30 mei 2021 loopt, laat het M-Museum Leuven de bezoeker kennismaken met enkele intrigerende objecten uit zijn collectie. Hier ontdek je vormen en voorwerpen van vroeger en nu. Je werpt er een blik op functies, materialen en technieken, en maakt de vergelijking tussen vroeger en nu.

Een van de voorgestelde objecten is een opmerkelijke kelk uit 1931 die de benedictijnermonnik Dom Martin ontwierp voor monseigneur Jean Jadot, aartsbisschop en doctor in de wijsbegeerte van de ‘Université Catholique de Louvain’. De uitvoering werd toevertrouwd aan de befaamde firma Wolfers. In 2013 schonk de familie van monseigneur Jadot deze kelk aan de Koning Boudewijnstichting. Met de presentatie wil het museum een dialoog tussen deze moderne kelk en zestiende-eeuws zilverwerk op gang brengen en de toeschouwer een inzicht geven in de band tussen de functie van het object, zijn geometrische vorm en de kostbare materialen die voor zijn vervaardiging zijn gebruikt.

Praktische informatie:
M-Museum Leuven
Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Tot 30 mei 2021