Het eiland Bohan krijgt zijn schapen terug

24 juni 2021

Zes Ardense rode schapen keren terug naar het eiland Bohan. Zo wordt het eiland op natuurlijke wijze onderhouden en krijgt het zijn vroegere uitzicht terug als graasland. De Koning Boudewijnstichting zet zich als eigenaar van het eiland in voor het behoud ervan.

Het Fonds des Iles de La Semois, dat binnen de Koning Boudewijnstichting werd opgericht door genereuze schenkers en liefhebbers van de Semoisvallei, heeft tot doel het voortbestaan te verzekeren van drie eilanden in de Semoisvallei, die geklasseerd zijn als Natura 2000-gebied: de eilanden Bohan en Vanne Cunin in de gemeente Vresse-sur-Semois, en het eiland ‘Montclar poète' in Poupehan, in de gemeente Bouillon. Het Fonds wil hun natuurlijke en landschapswaarde veiligstellen en bewaren, en beheert de eilanden rekening houdend met het bredere kader van de rivier, de omwonenden en het landschap.

Grazen

Sinds enkele jaren verblijven de Ardense rode schapen enkele maanden per jaar op het eiland Bohan. Hun aanwezigheid zorgt voor het natuurlijke onderhoud van het eiland en houdt het vroegere uitzicht - dat van graasland - in stand. Vincent Dehon, landschapsarchitect belast met het onderhoud van het eiland en een van de eigenaars van de schapen, legt uit: "De schapen fungeren als natuurlijke grasmaaiers! Begrazing vermindert de nood aan mechanisch maaien en maakt het mogelijk de overwoekering af te remmen, de verspreiding van invasieve planten te beperken en de terugkeer te vergemakkelijken van kruidachtige planten die van biologisch belang zijn."

Tijdens de wintermaanden zitten de schapen op stal bij hun eigenaars, maar sinds dinsdag 26 juni mogen ze weer hun gang gaan op het eiland Bohan. Daar blijven ze tot eind oktober 2018, tot groot genoegen van de lokale bevolking.

De schapen, die tijdens de wintermaanden op stal zaten bij hun eigenaars, werden op vrijdag 25 juni opnieuw op het eiland Bohan geplaatst. Daar zullen ze tot eind oktober verblijven. Op het eiland hebben de schapen een houten schuilplaats die hen schaduw biedt in geval van hitte en een droge schuilplaats in geval van overstroming.

Educatieve activiteiten

De aankomst van de schapen ging gepaard met educatieve activiteiten. Ongeveer veertig leerlingen van de basisschool van Bohan (van de 1e kleuterklas tot het 6e leerjaar) werden, vergezeld van leraren, ontvangen op de oever van het eiland om de oversteek van de schapen te aanschouwen. Vervolgens namen zij in kleine groepjes deel aan drie educatieve workshops onder leiding van de vereniging Contrat de Rivière Semois-Chiers, de DNF en Vincent Dehon.

Meer informatie

De Koning Boudewijnstichting is in de regio ook aanwezig via de acties van andere filantropische Fondsen. Het Fonds Barbazon verleent steun aan de restauratie van het altaarstuk van de kerk Notre-Dame de la Nativité in Gedinne en de Stichting Chaidron-Guisset is actief in Vresse-sur-Semois.