Het archief en het persoonlijk patrimonium van Georges Simenon komen terug naar België

20 juni 2013

John Simenon, de zoon van Georges Simenon, schenk al zijn archiefstukken met betrekking tot het oeuvre van zijn vader. Hij creëerde een Fonds binnen de Koning Boudewijnstichting, dat zich garant stelt om het voortbestaan ervan te verzekeren.

Het betreft manuscripten en typoscripten, briefwisseling, boeken, foto’s, dagboeken en documenten in verband met edities, films enzovoort, maar ook het meubilair van de schrijver en voorwerpen die hij koesterde. Zoals zijn beroemde pijp…
Op die manier wordt een hommage gebracht aan een internationaal vermaarde romanschrijver die, tijdens zijn hele loopbaan en in zijn werken, altijd bijzonder gehecht bleef aan zijn geboorteland en in het bijzonder aan Luik.

Georges Simenon had de manuscripten en documenten van het Fonds Georges Simenon al gelegateerd aan het Studiecentrum Georges Simenon van de Universiteit Luik. Die donatie wordt nu dus vervolledigd met de schenking aan de Koning Boudewijnstichting door John Simenon van een aanzienlijke verzameling die erbij aansluit.

Meer specifiek omvat deze verzameling kostbare zaken- en privébriefwisseling, typoscripten en manuscripten, in het bijzonder van Un nouveau dans la ville, originele voorpublicaties van deze werken in Franse en buitenlandse kranten en tijdschriften, de volledige collectie eerste edities in het Frans, een groot deel van de originele edities in de belangrijkste vreemde talen, een aanzienlijke verzameling cinematografisch materiaal dat verwijst naar de films die van zijn werken gemaakt zijn (affiches, exploitatieboeken, reclamefolders enz.), de complete tentoonstelling L’Œil de Simenon met een selectie foto’s die Simenon nam tijdens de vijf grote reizen die een inspiratie vormden voor veel van zijn werken, en daarnaast ook enkel fetisj-objecten zoals zijn pijp en zijn gouden liniaal.

Door deze schenking krijgt België er dus een uniek patrimonium bij dat tot nog toe werd bewaard in Zwitserland. Voortaan zullen de belangrijkste bronnen in verband met Georges Simenon en zijn oeuvre dus bijeengebracht zijn in België.
De Koning Boudewijnstichting is John Simenon bijzonder dankbaar voor deze beslissing.

Het Fonds Patrimonium Simenon zal in wederzijds overleg samenwerken met het Studiecentrum Georges Simenon en het toekomstige Simenonmuseum dat het wil oprichten in Luik en waarvoor het zal ijveren.

Een gedetailleerde inventaris van de documenten en voorwerpen wordt momenteel opgemaakt. Later, zodra de werkzaamheden daar rond voltooid zijn, wordt hier uitgebreider over gecommuniceerd.

Benoît Denis, professor aan de Universiteit Luik en Simenonspecialist, is blij met dit initiatief: «De oprichting van dit Fonds zal de Belgische verankering van Simenon versterken en sluit aan bij het boeiende perspectief om in Luik een Simenonmuseum te openen. Ik vind het ook belangrijk dat men naar verluidt wil zoeken naar synergieën met het Fonds Georges Simenon van de Universiteit Luik. Persoonlijk ben ik dus erg gelukkig dat ik betrokken ben bij de oprichting van een nieuw instrument met betrekking tot de kennis en de ontsluiting van het werk van Simenon. »

In zijn commentaar op dit evenement verklaarde John Simenon het volgende:
«Ik ben verheugd en fier dat de Koning Boudewijnstichting het Fonds Patrimonium Simenon en zijn verzameling aanvaard heeft. Zo kan ik dit terug naar België brengen, is het voortbestaan, de ontsluiting en de toegankelijkheid ervan verzekerd, wordt versnippering vermeden, en komt er een beheer dat tegelijk soepel en strikt is met de onschatbare wetenschappelijke steun van het Studiecentrum Georges Simenon in Luik, dat uiteraard een bevoorrechte toegang krijgt tot deze documenten. In het bijzonder dank ik de diensten van de Koning Boudewijnstichting, die me geadviseerd en geholpen hebben bij het hele schenkingsproces. Ik dank ook Benoît Denis, directeur van het Studiecentrum Simenon in Luik en lid van het wetenschappelijk Comité van het toekomstige Simenonmuseum, omdat hij in persoonlijke naam wil meewerken aan het Beheerscomité van het 'Fonds Patrimonium Simenon'