Gepensioneerde acteurs in nood krijgen hulp

9 december 2014

Het Fonds Norma Joossens wil acteurs en actrices helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd niet over voldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Recent steunde het Fonds 2 projecten die dit beogen.

De Acteurspenning biedt, mede dankzij een steun van 10.000 euro van het Fonds Norma Joossens, ondersteuning daar waar het even écht niet meer lukt. Ze zijn er voornamelijk voor gepensioneerde acteurs of actrices die een dringende behoefte aan financiële ondersteuning hebben. Ze bieden vooral steun in de medische sfeer, of wat betreft basisbehoeften.

L’ Union des Artistes du Spectacle streeft ernaar om de solidariteitsbanden tussen de vele acteurs te versterken. Ze staat hen ook bij met financiële, juridische en morele hulp. Het Fonds Norma Joossens heeft L’Union des Artistes du Spectacle een financiële steun van 15.000 € toegekend waardoor de UAS haar sociaal werk kan verder zetten voor die acteurs en actrices die het nodig hebben of die op pensioengerechtigde leeftijd, en ondanks een leven gewijd aan de kunst, niet altijd kunnen genieten van een fatsoenlijk pensioen.

Het Bestuurscomité van het Fonds Norma Joossens werd recent ook uitgebreid en verruimd met expertise uit de armoedesector.De heer Johan Martens, bestuurslid Welzijnszorg vzw en eerder actief in het opbouwwerk in Brussel en als dusdanig bekend met de armoedeproblematiek, is de nieuwe voorzitter van het Fonds Norma Joossens.