Een project door en voor jongeren in het KMSKA

5 juni 2024

Het project ‘De Trappen: een safe place en platform voor jongeren in het KMSKA’ van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen heeft de Koningin Mathildeprijs 2024 gewonnen.

Door en voor jongeren

Het centrale idee van het project ‘De Trappen’ is kwetsbare jongeren een veilige plaats voor zelfontwikkeling en zelfontplooiing bieden, binnen de muren van het KMSKA. De initiatiefnemers willen zo de drempel voor deze doelgroep verlagen, en hun beleid en programma op hen afstemmen. Zo krijgen de deelnemende jongeren inspraak in de programmatie en komen ze via een actieve kunstbeleving en cocreatie in contact met het museumgebouw, de museumwerking en de collectie. Door de jongeren mee inspraak te geven, willen de verantwoordelijken hen helpen om hun talenten te ontwikkelen en tegelijk ook een breder publiek – dat minder vertrouwd is met het museumgegeven – inspireren en aantrekken. In 2023 werden al zo’n 1000 jongeren bereikt met verschillende initiatieven, waaronder twee workshops per week en vier masterclasses per maand. In 2024 wordt het aanbod ateliers, workshops en brainstormsessies nog verder uitgebreid.

Jongeren bij kunst betrekken

Het project zal gedragen worden door een kerngroep van 25 jongeren, die samen met de museummedewerkers aan een programma voor een grotere doelgroep zullen werken. Er komt in het museum een specifieke plaats waar meer dan 200 kwetsbare jongeren hun creativiteit zullen kunnen botvieren en kunst zullen kunnen ontdekken. Ze zullen daarbij ondersteund worden door professionals uit de kunstwereld en (psychologische) ondersteuning. Het project focust niet enkel op individuele talenten, maar wil ook een hecht groepsgevoel creëren en de jongeren uit hun comfortzone halen.

De Koningin Mathildeprijs

Naast financiële steun biedt het Koningin Mathildefonds de jongeren ook professionele coaching om hen te helpen hun ideeën om te zetten in concrete acties.