Dominique Allard draagt fakkel over

26 januari 2021

Na meer dan 40 jaar neemt Directeur Dominique Allard afscheid van het Erfgoedfonds. Hij draagt de fakkel vol vertrouwen over aan Jérémie Leroy. We zijn hem ontzettend dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de bescherming van ons cultureel erfgoed en wensen hem een welverdiend en aangenaam pensioen toe.

Na meer dan 40 jaar neemt Directeur Dominique Allard afscheid van het Erfgoedfonds.

Het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting is Dominique Allard ontzettend dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de bescherming van ons cultureel erfgoed. Vol passie en engagement, heeft hij zich met hart en ziel ingezet om vele schatten uit ons Belgisch erfgoed over te dragen aan de toekomstige generaties en voor iedereen toegankelijk te maken.

Onder zijn leiderschap groeide de collectie van het Erfgoedfonds uit tot bijna 30.000 werken, vaak schenkingen of legaten, verspreid over een veertigtal musea. Vandaag verkeert het Erfgoedfonds overigens in het goede gezelschap van meer dan 170 Fondsen, opgericht door mecenassen bij de Koning Boudewijnstichting, die de zorg voor erfgoed, cultuur en kunst delen.

Hij draagt de fakkel nu vol vertrouwen over aan Jérémie Leroy, die recent tot Directeur benoemd werd bij de Koning Boudewijnstichting, en aan Anne De Breuck, coördinator van het programma Cultuur en Erfgoed.

Jérémie Leroy was jarenlang financieel directeur van de BOZAR. Naast zijn ervaring in de financiële wereld en de bankwereld, draagt hij kunst en cultuur, en in het bijzonder muziek, een warm hart toe.

We wensen Dominique Allard alle geluk toe en een welverdiend pensioen en heten Jérémie Leroy van harte welkom!