De ‘Utopia’-kaart van Abraham Ortelius geselecteerd als ‘Topstuk’ in Vlaanderen

20 februari 2020

De ‘Utopia’-kaart van Abraham Ortelius is via een decreet van de Vlaamse regering geregistreerd als ‘Topstuk’. De Koning Boudewijnstichting kon deze kaart eind 2018 dankzij het Fonds Charles Vreeken verwerven . Het vervult de Stichting met trots dat deze inspanning om erfgoed van dit niveau te bewaren, erkend wordt door de Vlaamse overheid.

‘Topstukken’ zijn roerende goederen die tot het Vlaamse erfgoed behoren en geselecteerd werden voor hun uniek archeologisch, historisch, cultureel, artistiek of wetenschappelijk karakter. Het decreet heeft als doel de duurzaamheid van deze werken te waarborgen. Dat houdt onder meer een aantal bewaringsvoorwaarden in die moeten worden nageleefd. 

De ‘Utopia’-kaart werd in 1595-1596 vervaardigd door Abraham Ortelius en illustreert het utopische eiland dat Thomas More in zijn beroemde boek beschrijft. De kaart werd gedrukt in twaalf exemplaren, waarvan het enige bewaarde exemplaar ter wereld vandaag te zien is in het Museum Plantin-Moretus.