“De Belgische verzamelaar” op BRAFA

4 november 2014

Ter gelegenheid van haar 60ste editie wil BRAFA “de Belgische verzamelaar” in de kijker plaatsen. De kunst- en antiekbeurs breekt op die manier met de traditie om een museum of culturele instelling uit te nodigen. Ze draagt haar editie dit jaar op aan de Belgische verzamelaars, die er voor zorgen dat ons erfgoed voor de volgende generaties gevrijwaard en overgedragen wordt, en die ze wil bedanken voor hun jarenlange trouw.

Ze heeft daarom aan de Koning Boudewijnstichting gevraagd om een aantal werken uit Belgische privécollecties te selecteren en voor te stellen, met diversiteit en kwaliteit als uitgangspunt. Zo kan de bezoeker kennismaken met oude en moderne schilderijen, edelsmeedkunst, primitieve kunst, decoratieve kunst en oude tekeningen. Van Dyck, Jordaens, Sam Francis of Paul Delvaux zijn allemaal van de partij! Stuk voor stuk topwerken die nog nooit of slechts heel af en toe tentoongesteld werden. Ze zijn de “ambassadeurs” van een tiental verzamelingen die met passie en veel liefde voor ons erfgoed zijn samengesteld.

De Stichting koos collecties die de eigenaar volledig of gedeeltelijk voor de toekomst veilig wil stellen, in musea of in andere vormen, in België of in het buitenland.

Verzamelaars zijn al sinds jaar en dag begaan met ons patrimonium, en spelen sinds de 19de eeuw een belangrijke rol bij de overdracht ervan. Heel wat openbare collecties ontstonden dan ook dankzij privéschenkingen. Vaak namen publieke instanties hun rol over, vooral voor educatieve doeleinden. Vanaf dat ogenblik zien we twee soorten collecties ontstaan: publieke verzamelingen, met wetenschappelijk oogmerk, en privéverzamelingen, die de persoonlijkheid en de leefwereld van de verzamelaar illustreren. Vandaag zien we opnieuw een toenadering tussen beide types collecties. Daarbij doen publieke verzamelingen steeds vaker een beroep op privéverzamelaars om het verhaal dat ze ons, via tijdelijke of permanente tentoonstellingen, willen vertellen aan te vullen.

BRAFA en de Koning Boudewijnstichting bedanken van harte de verzamelaars die bereid waren om mee te werken aan dit project. België wordt vaak als een typisch verzamelaarsland beschouwd. De presentatie wil de BRAFA-bezoekers dan ook een extra genoegen verschaffen en een inspiratiebron zijn voor iedereen die een waardevolle kunstcollectie wil samenstellen.

Ontdek hier een interview van Collectiana met Dhr Michel Wittock (in het Frans), een gepassioneerde privéverzamelaar.