Cinematek eert Myriam Garfunkel

27 september 2018

Het Fonds Myriam Garfunkel werd in 1997 opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting, ter nagedachtenis van Myriam Garfunkel, een jonge filmrecensente. Het zet zich in voor de bescherming, waardering en restauratie van oude en historisch waardevolle films.

Op 7 oktober wordt het Fonds Myriam Garfunkel in de bloemetjes gezet door de Cinematek. Een blijk van erkenning voor meer dan 20 jaar steun bij de restauratie van oude films. Iedereen is welkom op deze avond!

Praktische info:
Zondag 7 oktober om 19.00 u.
Vertoning: ‘Le Livre de Marie’ en ‘Je vous salue Marie’ van Anne-Marie Miéville en Jean-Luc Godard
Cinematek - Ledouxzaal 
Baron Hortastraat 9, 1000 Brussel