Bescherming van een natuurgebied in de Condroz

14 april 2021

Twee families en de Koning Boudewijnstichting, gesteund door een schenkersechtpaar, slaan de handen in elkaar om een natuurgebied te beschermen. In hun gemeenschappelijke visie spelen natuurbehoud en biodiversiteit een centrale rol.

Drie eigenaren – twee families en de Koning Boudewijnstichting, gesteund door een schenkersechtpaar – hebben de handen in elkaar geslagen om een gebied van enkele tientallen hectare bos en landbouwgrond in de Condroz aan te kopen.

Bedoeling is om voor het beheer van de site hun perceelgrenzen te overstijgen en vanuit een gezamenlijke visie die voordelig is voor zowel de natuur als de biodiversiteit, een nieuwe manier uit te werken om het natuurgebied te laten floreren.

Het gemeenschappelijk doel is de natuurlijke habitats in stand te houden en te verbeteren, maar tegelijk een educatief kader te bieden en een duurzame houtproductie in het gebied te verzekeren.