‘Belgian Heritage Abroad’ Award

23 februari 2018

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Koning Boudewijnstichting organiseren jaarlijks een prijs om beschermingsinitiatieven van Belgisch erfgoed in het buitenland te bekronen en aan te moedigen.

De projecten ingediend door de ambassades van Kiev, Rio de Janeiro, Lima, Rome en Madrid werden bekroond met de ‘Prijs voor het Belgische erfgoed in het buitenland 2017’:

De Solvay-site in Lysychansk in de regio Loehansk (Oost-Oekraïne) is emblematisch voor het Belgische industriële erfgoed in Oekraïne. Rond de voorbije eeuwwisseling speelde Belgisch kapitaal en ondernemerschap er een determinerende rol in de industrialisering. De site van de soda-fabriek werd in 1895 gebouwd in opdracht van Ernest Solvay. Naast de fabriek telt de site meerdere door de Solvay groep opgerichte omliggende gebouwen waarvan de meesten een nieuwe bestemming kregen.

Het Campo de São Bento, vandaag Parque Prefeito Ferraz, is een prachtig park gelegen in de gemeente Niteroi, voormalige hoofdstad van Rio de Janeiro. Arsène Puttemans, een Belgische plant patholoog en landschapsarchitect ontwierp het park rond het einde van de 19e eeuw. Hij inspireerde zich hiervoor op het Engelse romantisme.

Granja Porcon is een succesvol herbebossingsproject van 30.000 ha in Cajamarca (Peru). De Belgische Ontwikkelingssamenwerking startte het project in de jaren ‘70 en bleef sindsdien nauw betrokken. Het bos heeft de lokale economie rond duurzaam bosbeheer en ecotoerisme doen opbloeien, miljoenen tonnen C02 gecapteerd en geldt over heel Peru als model voor landschapsbeheer.

De St. John’s Co-Cathedral Foundation te Valletta (Malta) bezit een indrukwekkende collectie van 29 Vlaamse Wandtapijten. In het nieuwe museum zullen alle 29 stuks gepresenteerd worden in een speciaal daaraan gewijde zaal.

De Fundación Real Fábrica de Tapices in Madrid is het boegbeeld van de Vlaamse wandtapijtindustrie tijdens de Spaanse overheersing, maar ook in latere tijden. In 1720 stichtte Filips V deze koninklijke manufactuur. Vlaamse ambachtslui werden aangetrokken om ter plaatse wandtapijten te maken. De onderneming werd jarenlang geleid door Vlamingen. De Fundación produceert en restaureert nog steeds wandtapijten en is actief als opleidings- en documentatiecentrum. Het historisch archief is één van de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van het Vlaamse wandtapijt in Spanje.