Applab : Stages Digital Arts in La Fonderie

14 februari 2020

Het Fonds Irène Heidebroek-Eliane van Duyse heeft als doel jongeren tussen 12 en 18 jaar warm te maken voor kunst en geschiedenis, en hen aan te moedigen om musea van artistiek of historisch belang te bezoeken in België. 

Zo kreeg La Fonderie, het Brussels Museum voor Arbeid en Industrie, in 2019 een financiering van het Fonds om, met en voor jongeren, een mobiele applicatie te ontwikkelen die ons industrieel en technisch erfgoed valoriseert. Het doel is om jongeren te betrekken bij de ontwikkeling van een nieuwe tool die de collecties valoriseert. 

Jongeren van 14 tot 25 jaar zullen tijdens vier stages de digitale applicatie helpen ontwikkelen door video’s te maken, een website te programmeren, enz. Onder begeleiding van animatoren van La Fonderie en een ontwikkelaar in Digital Arts zullen de jongeren via een co-creatief proces een prototype uitwerken. Dat prototype zal getest worden door andere jongeren en vervolgens verder ontwikkeld worden, zodat het jonge publiek van het museum, alsook gezinnen en schoolgroepen er uiteindelijk van kunnen genieten. 

Meer informatie over inschrijving voor de stages 
La Fonderie
[email protected]
02/410.99.50