Afscheid van Graaf Thierry de Looz-Corswarem

22 maart 2021

Op 12 maart 2021 stierf Graaf Thierry de Looz-Corswarem. Als verzamelaar zette hij zich met volle overtuiging in voor het behoud van ons erfgoed. Hij richtte bij de Koning Boudewijnstichting een Fonds op om aankopen voor musea mogelijk te maken en schonk de Stichting zijn collecties Europese sierkunsten en Aziatische kunst.

Mecenas met een hart voor erfgoed

Overtuigd van het belang van ons erfgoed, richtte Graaf Thierry de Looz-Corswarem in 2015 bij de Koning Boudewijnstichting een Fonds op om het roerend cultureel erfgoed te beschermen. Hij stelde via het Fonds Graaf Thierry de Looz-Corswarem financiële middelen ter beschikking om aankopen, bestemd voor openbare collecties, mogelijk te maken. Meesterwerken en betekenisvolle documenten of objecten uit ons verleden, voornamelijk uit de periode 1550 tot 1850, kunnen door het Fonds aangekocht worden. Door de werken toe te vertrouwen aan Belgische musea worden ze voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Verrijking openbare collecties

Dankzij het Fonds Graaf Thierry de Looz-Corswarem konden volgende kunstwerken onze Belgische openbare collecties verrijken:

  • Een Doornikse zilveren presentatieschotel van 1679-80. Doornikse edelsmeedkunst uit de 17e eeuw is vrij zeldzaam en weinig vertegenwoordigd in onze musea. Van de schotel bestaat er geen enkel bekend equivalent voor Doornik. Dankzij het Fonds kon de schotel uit Parijs terugkeren en werd hij ondergebracht in het Museum voor Edelsmeedkunst van het Kasteel van Seneffe.
  • Een uiterst zeldzame 18e eeuwse kraantjeskan in Imariporselein met zilveren monturen. Dit is het oudst gekende voorwerp met de twee stadskeuren van Oudenaarde. Dankzij het Fonds kon ook dit stuk in Parijs aangekocht worden en terugkeren naar België. Het is nu tentoongesteld in DIVA te Antwerpen.
  • Een ensemble van vier grote zilveren toiletdozen van 1693. Dit ensemble werd gerealiseerd door Bertholet Labeen de Lambermont, een van de meest eminente vertegenwoordigers van de barok-edelsmeedkunst in onze contreien. Slechts zelden bleven dergelijke ensembles bewaard. De vier dozen zijn nu te bezichtigen in de zaal Preciosa van het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel.

Schenking eigen collectie

In de loop der jaren bracht Graaf Thierry de Looz-Corswarem een opmerkelijke collectie van Europese sierkunsten (18e - 19e eeuw) en Aziatische kunst bijeen. Die schonk hij in 2015 aan de Koning Boudewijnstichting.

Dankzij de schenking kon het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel haar collectie Aziatische kunst aanvullen met enkele uitzonderlijke stukken en mooie dialogen creëren met de eigen collectie van het museum.

Hoewel hij zijn collectie Europese sierkunsten reeds in 2015 schonk, heeft Graaf Thierry de Looz-Corswarem zich tot zijn laatste uren omringd door zijn favoriete stuks. De verzameling telt o.a. Frans meubilair van de meest prestigieuze meubelmakers van de tweede helft van de 18e eeuw en een unieke collectie pendules en voorwerpen in verguld brons en zilverwerk in empirestijl. Van het tafelzilver, dat van uitzonderlijke kwaliteit is, werd reeds een deel in bewaring gegeven aan het Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel. Nu zullen ook de andere stuks een nieuwe bestemming krijgen in de verzameling van dit museum.