Aankoop van drie schilderijen van Armand Funcken

19 februari 2014

De schilderijen brengen gebeurtenissen uit de Duitse bezetting in herinnering, een periode die de inwoners van Verviers zwaar heeft getekend. Twee ervan stellen een voedseluitdeling voor: het ene tafereel speelt zich af in de ‘Rue du Collège’, voor de toenmalige ‘Cinéma Pathé’; het andere, dat veel chaotischer verloopt, aan de ‘Gare de l’Ouest’. Op het derde doek zien we hoe de Duitsers zich in de gebouwen van de ‘Société d’Harmonie’ installeren. De figuren zijn levensecht afgebeeld en het lijken wel individuele portretten te zijn, in die mate dat een aantal mensen zichzelf destijds zeker zullen herkend hebben. Op twee doeken heeft Funcken zichzelf voorgesteld: aan de ‘Gare de l’Ouest’ staat hij links, met een schilderij onder de arm, en voor de ‘Société d’Harmonie’ stapt hij voorbij, met verfpotten in de hand.

De drie aankopen zijn bestemd voor het ‘Hôtel de Biolley’. Dit voor Verviers emblematische gebouw zal na de restauratie – gepland voor 2017–2018 – de collectie van het Museum voor Schone Kunsten huisvesten. Het ‘Hôtel de Biolley’ is een van de imposantste gebouwen van de stad en weerspiegelt het economische belang van Verviers in de 19e eeuw. In 1853 vormde het bovendien het decor voor de plechtige ontmoeting tussen de toekomstige Leopold II en zijn verloofde Marie-Henriette.

Het Fonds Summa Villa, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, wil in eerste instantie het ‘Hôtel de Biolley’ beschermen maar eveneens het waardevolle roerend erfgoed van deze stad uit de 18e en 19e eeuw voor de komende generaties bewaren.