Aankoop modern glasramenproject uit de jaren ‘70

20 maart 2013

Het Fonds Léon Courtin - Marcelle Bouché, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, verwierf 31 ontwerpen voor glasramen in abstract geometrische stijl. Ze waren bestemd voor de Sint-Hadelinuskerk in Celles (provincie Namen), een geklasseerde kerk uit de 11e eeuw vervaardigd in Mosaanse bouwstijl (een typisch Romaanse stijl in het Maasgebied).

Door de oorlogsschade aan de Sint-Hadelinuskerk, kwam dit glasramenproject tot stand. Het is een mooi voorbeeld van de moderne en kleurrijke glasramen die vanaf de jaren ’50 gerealiseerd werden, een periode waarin vele projecten opgezet werden voor de bouw en de renovatie van kerken. Eigentijdse glasramen gaven een moderne toets aan oude kerken en brachten kleur in de kerken die toen gebouwd werden.

Voor dit project werden vier kunstenaars aangesproken die hiervoor de handen in elkaar sloegen: Jo Delahaut (1911-1992), Jean Retz (1910-1998), Louis-Marie Londot (1924-2010) en André Blank (1914-1987). Alle vier waren ze vertegenwoordigers van de geometrische abstractie, de stijl waarin ook de ontwerpen van de glasramen werden uitgevoerd. Het zijn voornamelijk Londot en Blank die naam verwierven als glasraamkunstenaar. Elke artiest kreeg ongeveer 10 m² ter beschikking voor zijn project en Jo Delahaut werd aangewezen voor het ontwerp van het centrale glasraam in het koor. De centrale glaspartij zou omgeven worden door respectievelijk 2 projecten van Jean Retz en 2 projecten van Louis-Marie Londot. De projecten van André Blank waren vooral voor de kleinere ramen van de koorabsis bedoeld.

De vier kunstenaars zijn erin geslaagd hun eigen creativiteit te behouden en tegelijk een uniformiteit tussen de projecten te realiseren. Voor de uitvoering van de ontwerpen kozen ze elk voor hun eigen manier van werken: collages, afdruk, verf, aquarel op papier of karton.

De ontwerpen dateren uit de jaren 1970-1971, maar de glasramen zelf werden echter nooit gerealiseerd. Vermoedelijk werden de abstract geometrische projecten te eigentijds en modern bevonden en werd er uiteindelijk gekozen voor klassieke glasramen.

Deze 31 ontwerpen zullen in depot geplaatst worden in het ‘Centre d’Archives et de Documentation’ van de ‘Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles’ in Luik en zullen in de toekomst verder worden bestudeerd.