Fondsen en projecten

Op 7 oktober wordt het Fonds Myriam Garfunkel door de Cinematek in de bloemetjes gezet. Als blijk van waardering voor zijn 20 jaar steun bij de restauratie van oude films. Iedereen is welkom op deze avond!

Op 21 september werd het Pasfoundation-fonds gelanceerd in aanwezigheid van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. Het fonds beoogt het verzamelen, vrijwaren en valoriseren van oeuvrecollecties van moderne en hedendaagse toonaangevende Belgische kunstenaars.

In het kader van het restauratieproject van de tuinen van Freÿr, door het Waalse Gewest beschermd als uitzonderlijk erfgoed, organiseert het Fonds Laubespin-Lagarde op 13 oktober 2017 een studiedag over zijn historische tuinen. Schrijf u hier in.

Het Fonds Suzanne en Louise Matelart steunt projecten die pleinen, parken en plantsoenen in Brussel opwaarderen en gezelliger maken. Een balans na 5 jaar bestaan…

De gerestaureerde pagodevormige duiventil op het kasteeldomein Couthof in het West-Vlaamse Proven is een uitzonderlijke constructie. Het krijgt dit jaar de Hans Vredeman de Vriesprijs van het Fonds Louise Vanden Bulcke.

Pagina's