Financiële steun: projecten in Brussel

Bent u op zoek naar financiële steun of een beurs voor uw cultureel project of erfgoedproject? De Koning Boudewijnstichting beschikt over verschillende Fondsen die organisaties of individuen financieel ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van de Fondsen die specifiek projecten in Brussel steunen. 

Fonds Marie-Jeanne Dauchy

Dit Fonds steunt de bewaring, conservatie, bescherming, restauratie en valorisatie van het Brussels cultureel patrimonium. Jaarlijks kan het een budget van €70.000 à €80.000 toekennen.

Fonds René en Karin Jonckheere

Jaarlijks lanceert het Fonds een oproep voor de bewaring of restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen. Het Fonds besteedt aandacht aan roerend cultureel erfgoed in de breedste betekenis van het woord; het richt zich vooral tot Brusselse openbare instellingen die Brusselse kunstwerken met een Europese dimensie bezitten. Projecten die rekening houden met de actualiteit vormen een pluspunt. Aan het project kan tot €60.000 toegekend worden. De oproep wordt in januari gelanceerd en loopt rond midden oktober af. Er is een projectoproep voor individuen en een projectoproep voor organisaties

Fonds Suzanne en Louise Matelart

Dit Fonds heeft als doel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest openbare plaatsen – pleinen, rotonden, parken en tuinen – op te frissen en te herwaarderen door de creatie, de aanleg of de renovatie van die publieke ruimten, en door er kunstwerken te installeren die getuigen van onze rijke Belgische cultuur. Het Fonds richt zich voornamelijk tot de 19 Brusselse gemeenten en steunt projecten tot €15.000. Het kan ook een project van een buurtvereniging steunen dat ernaar streeft de levenssfeer in de wijk te verbeteren, indien dat wordt voorgesteld of goedgekeurd door de gemeentelijke overheid of de verantwoordelijke instelling. De projectoproep wordt in januari gelanceerd en loopt begin november af. 

Bekijk ook zeker ons thematisch overzicht, waar u ook de Fondsen kan terugvinden die in heel België actief zijn.