Samen erfgoed koesteren

Al bijna dertig jaar voert de Koning Boudewijnstichting een beleid ter bescherming van het erfgoed.

Onze taak beperkt zich niet tot het verzekeren van het voortbestaan van getuigenissen van ons verleden door ze te verwerven of te restaureren. We zoeken telkens ook naar de meest adequate manier om interesse voor dit erfgoed te wekken en zo de overdracht aan volgende generaties te verzekeren.

Ook mecenassen hebben aan de Stichting financiële middelen toevertrouwd of bij de Stichting een structuur op maat opgericht om ons erfgoed te behouden. Het Erfgoedfonds zorgt ervoor dat elk filantropisch initiatief op dit vlak in goede banen wordt geleid en waakt erover dat deze middelen altijd, zowel op korte als lange termijn, tot waardevolle resultaten leiden.

Hoewel al belangrijke doelstellingen werden verwezenlijkt, wachten ons nog tal van andere uitdagingen. Door de hulp van mecenassen kunnen we deze blijven aangaan.

Ook u kunt het Erfgoedfonds steunen door een gift over te maken op het rekeningnummer 000-0000004-04 met de vermelding ‘Erfgoedfonds’. Giften vanuit België zijn fiscaal aftrekbaar vanaf €40.

Bekijk hier onze formules op maat voor potentiële schenkers

Ons contacteren:
debreuck.a@kbs-frb.be, tel. +32 2 549 61 54