De kostuumgeschiedenis volgens Hergé en Jacobs

23 april 2019

Wist u dat Hergé nauw samenwerkte met Edgar Jacobs? Samen brachten ze de kostuumgeschiedenis op humoristische wijze in beeld. Twaalf onuitgegeven ontwerptekeningen van Jacobs reizen naar Frankrijk, waar u ze kan bewonderen op de tentoonstelling "Hergé, une vie, une oeuvre".

Honderden originele platen, ontwerptekeningen en documenten van stripkunstenaar Edgar P. Jacobs werden door de Fondation Edgar P Jacobs aan de Koning Boudewijnstichting geschonken om het behoud ervan veilig te stellen. De Koning Boudewijnstichting heeft de stukken ontsloten om ze toegankelijk te maken voor initiatieven die de nalatenschap van Jacobs valoriseren.

Zo loopt er nu een boeiende tentoonstelling over het leven en het werk van Hergé in het Kasteel van Malbrouck in Moselle (FR). Daar komen ook zijn belangrijkste en invloedrijkste ontmoetingen aan bod, waaronder – u raad het waarschijnlijk al – deze met Edgar P. Jacobs!

Jacobs werkte nauw met Hergé samen, en niet alleen voor de realisatie van enkele avonturen van Kuifje. Hij was één van de eerste medewerkers van Hergé voor de oprichting van de Studios Hergé. De twaalf tekeningen die de Koning Boudewijnstichting in bruikleen geeft (en die afwisselend per 6 geëxposeerd worden), getuigen van deze bijzondere samenwerking.

Het zijn ontwerpen voor de prenten van een album over de kostuumgeschiedenis, voor de reeks ‘Voir et Savoir’. Jacobs maakte deze documentaire tekeningen van de kostuums en achteraf voegde Hergé er een humoristische tekening van Kuifje bij. Met de ‘Voir et Savoir’ reeks, kon de jeugd ludieke plaatjes rond een educatief thema verzamelen en inplakken in een album.

Een unieke gelegenheid ook om de kostuumgeschiedenis door de ogen van Jacobs en Hergé te bekijken, want het album werd uiteindelijk nooit uitgegeven.

Praktisch:
“Hergé, une vie, une oeuvre”
Château de Malbrouck, 57480 MANDEREN (FR)
Van 30 maart tot 30 november 2019