Privacy

De Koning Boudewijnstichting hecht veel belang aan de beveiliging en aan het vertrouwelijke karakter van uw persoonlijke gegevens. We leven nauwgezet de wet van 11 december 1998 na over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de behandeling van gegevens van persoonlijke aard.

Persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft via de website of via e-mail worden door ons alleen bewaard om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Alle door u verstrekte informatie wordt alleen intern gebruikt, we geven ze nooit door aan andere organisaties en gebruiken ze evenmin voor directmarketingdoeleinden.

Tenzij u zich inschrijft op onze nieuwsbrief en dus geregeld op de hoogte gehouden wenst te worden, zal u geen algemene informatie van ons ontvangen. Indien u zich inschrijft op een event, een publicatie bestelt of een dossier indient, houden we u op de hoogte van gelijkaardige initiatieven. U kan echter op elk moment afzien van deze service.

U kan onze website anoniem bezoeken. We verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers. Via meetsoftware volgen we weliswaar op welke pagina’s op onze sites het populairst zijn, hoe vaak bezoekers terugkomen etc. Maar dit gebeurt niet op individuele bezoekersbasis. Deze anonieme gegevens dienen alleen om de inhoud van onze website te kunnen verbeteren.

We zijn verantwoordelijk voor de behandeling van alle gegevens. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen. Daarvoor zendt u ons een e-mail (info@kbs-frb.be) of een brief (Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel).

We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.