Fondsen en projecten

De gerestaureerde pagodevormige duiventil op het kasteeldomein Couthof in het West-Vlaamse Proven is een uitzonderlijke constructie. Het krijgt dit jaar de Hans Vredeman de Vriesprijs van het Fonds Louise Vanden Bulcke.

Onlangs werd het Fonds Jean Capart opgezet binnen de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds beoogt de bescherming en ontsluiting van het historisch erfgoed van de bekende Belgische egyptoloog.

In het kader van de nieuwe musea van Verviers werden meerdere schilderijen gerestaureerd met de steun van het Fonds Léon Courtin - Marcelle Bouché en het Fonds Baillet Latour.

Zes Ardense rode schapen grazen op het eiland van Bohan, eigendom van de Koning Boudewijnstichting die zorgt voor het behoud ervan. Op die manier krijgt het eiland zijn vroegere uitzicht terug als graasland.

Deze prijs plaatst jaarlijks het Belgisch erfgoed in het buitenland in de kijker. Dit jaar vallen de Verenigde Staten, Brazilië en Congo in de prijzen. Een initiatief van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de Koning Boudewijnstichting.

Pagina's