Fondsen en projecten

In het kader van het restauratieproject van de tuinen van Freÿr, door het Waalse Gewest beschermd als uitzonderlijk erfgoed, organiseert het Fonds Laubespin-Lagarde op 13 oktober 2017 een studiedag over zijn historische tuinen. Schrijf u hier in.

Het Fonds Suzanne en Louise Matelart steunt projecten die pleinen, parken en plantsoenen in Brussel opwaarderen en gezelliger maken. Een balans na 5 jaar bestaan…

De gerestaureerde pagodevormige duiventil op het kasteeldomein Couthof in het West-Vlaamse Proven is een uitzonderlijke constructie. Het krijgt dit jaar de Hans Vredeman de Vriesprijs van het Fonds Louise Vanden Bulcke.

Onlangs werd het Fonds Jean Capart opgezet binnen de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds beoogt de bescherming en ontsluiting van het historisch erfgoed van de bekende Belgische egyptoloog.

In het kader van de nieuwe musea van Verviers werden meerdere schilderijen gerestaureerd met de steun van het Fonds Léon Courtin - Marcelle Bouché en het Fonds Baillet Latour.

Pagina's