Medewerkers

Erfgoedfonds

Onder Erevoorzitterschap van Z.K.K.H. Prins Lorenz

Schenkingen, giften, legaten
Dominique Allard
+32-2-549 02 31 - allard.d@kbs-frb.be

Algemeen beheer, aankopen
Anne De Breuck
+32-2-549 61 54 - debreuck.a@kbs-frb.be

Collectie
Anne-Sophie Doms
+32-2-549 02 98 - doms.a@kbs-frb.be
Julie Lenaerts
32-2-549 61 50 - lenaerts.j@mandate.kbs-frb.be

Fondsen
Isabelle Carpentier
+32-2-549 02 58 - carpentier.i@kbs-frb.be
Charlotte Hoschet
32-2-549 61 99 - hoschet.c@mandate.kbs-frb.be

Publicaties, communicatie
Astrid Fobelets
+32-2-549 02 96 - fobelets.a@kbs-frb.be


Bestuurscomité

Voorzitters

Michel Moortgat, CEO Duvel-Moortgat nv
Corinne Boulangier, directrice de la Première (RTBF)

Leden

 • Anne Adriaens, voorzitster Aankoopcommissie, ere-departementshoofd, Koninklijke musea voor schone kunsten van België
 • Beatrix Bourdon, fair manager BRAFA
 • Eric De Keuleneer, administrateur délégué, CREDIBE sa, administrateur délégué de la Fondation Universitaire, Président du Conseil d’administration de la Cinémathèque Royale
  de Belgique
 • Anne-Sophie Delen, pr-communication officer, Bank Delen
 • Patricia De Peuter, arts director, ING
 • Marc Jacobs, directeur, FARO
 • Mazyar Khoojinian, vice-président, Carhima asbl
 • François Mairesse, professeur, Sorbonne nouvelle, Paris 3
 • Hilde Teerlinck, curator, Nieuwe Instituut Rotterdam, president, Han Nefkens Foundation (Barcelona)
 • Steven Thielemans, bedrijfsdirecteur cultuur, sport, jeugd, onderwijs, Stad Antwerpen


Aankoopcommissie

Voorzitter

Anne Adriaens, voorzitster Aankoopcommissie, ere-departementshoofd, Koninklijke musea voor schone kunsten van België

Leden

 • Sébastien Dubois, directeur opérationnel, Archives de l’Etat en Wallonie
 • Paul Huvenne, ere-directeur, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
 • Koenraad Jonckheere, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte – Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen, UGent
 • Denis Laoureux, professeur ordinaire, ULB
 • Willy Leloup, ere-conservator, Groeninghemuseum, Brugge
 • Jan Pincket, lid van de Topstukkenraad, Vlaamse Gemeenschap - Kunsten en Erfgoed
 • Benoît Van den Bossche, chargé de cours, Département des Sciences historiques, Histoire de l’art et archéologie du Moyen Âge, ULg
 • Katlijne Van der Stighelen, gewoon hoogleraar, Faculteit Letteren, KU Leuven
 • Céline Van Hoorenbeeck, conservatrice, Bibliothèque universitaire Moretus Plantin (BUMP)
 • Dominique Vanwijnsberghe, chercheur, Institut royal du Patrimoine artistique
  Brigitte Van Wymeersch, docteur en philosophie et lettres, UCL


Toezichtcommissie

Voorzitter

Lieve Watteeuw, Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst, K.U.Leuven - Faculteit Letteren

Leden

 • Guy Delmarcel, Professor emeritus van de K.U.Leuven
 • Catherine Guisset, Directrice Pôle Culture et Patrimoine de Prométhéa
 • Pierre-Yves Kairis, Chef de section a.i., Département Documentation, Institut Royal du Patrimoine Artistique
 • Léon Smets, Consulent Behoud en Beheer, Faro. Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed